Deze website maakt gebruik van cookies om deze beter te laten werken en uw surfervaring te optimaliseren.


De podoloog behandelt huid- en nagelaandoeningen al dan niet door aanwezigheid van systemische aandoeningen (vb. Diabetes mellitus, reuma, vaatlijden, etc.). 
De behandeling kan gecombineerd worden met anderen technieken om een herverdeling van de druk te verkrijgen. 
Je kan zowel preventief bij een podoloog terecht, alsook wanneer er zich reeds problemen vormen.
Vbn. 


  • Orthoplastie – silicone orthesen:
    Wordt op maat van de patiënt gemaakt om een bepaald deel van de voet te ontlasten en/of te corrigeren.

  • Orthonyxie – nagelbeugel:
    Op maat gemaakte beugel om de kromming van de nagel te wijzigen, vb. bij een ingroeiende teennagel.

 
Diabetes patiënten kunnen, in het kader van hun diabetes, beroep doen op een terugbetaling. 
Momenteel is dit 2x/jaar vergoed. 
In functie van deze terugbetaling breng je naast je diabetespas ook een voorschrift van de huisarts of endocrinoloog mee waarop de risicogroep vermeld staat. Alsook of je al dan niet aangesloten bent bij het zorgtraject diabetes.
Indien je dit voorschrift niet kan voorleggen kan er geen bewijs van verstrekte zorg meegegeven worden.

Daarnaast voorzien enkele mutualiteiten een terugbetaling;
5 euro per sessie indien je tot een risicogroep (diabetes/handicap) behoort, met een maximum van 20 euro per jaar.
- Liberale Mutualiteit: Per kalenderjaar worden er 8 behandelingen vergoed aan € 6,25 per behandeling.
- De Voorzorg: Je ontvangt een terugbetaling van 5 euro per consultatie voor maximaal vier consultaties per kalenderjaar voor voetverzorging bij een pedicure.
- Partena:een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.
Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen. Het medische voorschrift moet 12 maanden geldig zijn. Diabetespatiënten met een zorgmodel of een zorgtraject krijgen een terugbetaling van 5 euro per consultatie voor 6 consultaties per kalenderjaar.
- Onafhankelijk Ziekenfonds: betaalt een tegemoetkoming van € 2,50 per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar, dit voordeel is enkel voor personen van 65 jaar of ouder.

  • Instrumenteel1_web
  • Instrumenteel2_web
  • Instrumenteel3_web
  • Instrumenteel4_web