Orthomoleculaire voedingstherapie

voedingstherapie

De juiste voeding voor uw welzijn

Waar denkt u aan als u de term “orthomoleculaire voedingstherapie” hoort? Weer één van die exclusieve dure hypes van Hollywoord hipsters? Laat maar, ik houd het wel bij een gewoon dieet? Of hoort u het in Keulen donderen bij het horen van die term? Vele mensen denken te weten wat het is. Allerlei misvattingen doen de ronde; en toch is het relatief eenvoudig.

Orthomoleculaire voedingstherapie in
een notendop

Wat is orthomoleculaire therapie?

Orthomoleculair is een samentrekking van het Griekse woord “orthos” en de term “moleculair”.
Orthos betekent juist en moleculair verwijst naar de elementaire stofdeeltjes, de moleculen.
In de orthomoleculaire therapie draait alles dus rond “juiste moleculen”.
Het doel van de behandeling? De lichaamscellen (onze bouwstenen) te voorzien van de juiste nutriënten, in de juiste hoeveelheden, samen met het weglaten van belastende nutriënten.
Het grootste deel van de therapie bestaat uit het aanpassen van de voeding. Maar soms is het bij bepaalde ziektebeelden onmogelijk om voldoende nutriënten binnen te krijgen via de voeding en zijn supplementen tijdelijk noodzakelijk.

Gebaseerd op onderzoek

Orthomoleculaire voedingstherapie is net zoals de klassieke geneeskunde gebaseerd op de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam.
In mensentaal? Op hoe het menselijk lichaam is opgebouwd en hoe het werkt. Niet meer, niet minder.

Het is net zozeer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Vaak zelfs op recenter onderzoek dan de klassieke geneeskundeboeken.
Bestempelt iemand het als “onbewezen” omdat het “maar” om voeding en nutriënten gaat? Voeding is hét fundament van onze gezondheid. Daarom gaan wij binnen het domein van orthomoleculaire therapie op zoek naar de echte oorzaak van gezondheidsproblemen in plaats van de symptomen te bestrijden met medicatie. Dikwijls is die oorzaak een onevenwicht veroorzaakt door de voeding.

Supplementen wanneer wenselijk of noodzakelijk

Wij kijken altijd eerst of we het gedrag van mensen kunnen veranderen. En toch komen er soms een aantal supplementen aan te pas. Hoe komt dat dan?

Dikwijls gaat het om mensen met een zeer slechte voeding gedurende lange tijd. Of om mensen met zeer zware ziektebeelden die een sterke voeding nodig hebben. Dan kan het nuttig zijn om meerdere supplementen te geven. Daarnaast is het zinvol om een aantal basissupplementen in te nemen.

Onze voeding voldoet simpelweg niet meer. Bepaalde voedingsstoffen komen er nog onvoldoende in voor. Ook onze levensstijl speelt ons parten. Zware tekorten aan vitamine D. De reden? Te weinig blootstelling aan de zon en beperkte opslagcapaciteit van het lichaam. U wil toch liever geen supplementen innemen? Geen enkel probleem. Wij adviseren alleen maar, de patiënt beslist.